Компани

Бизнесийн байгууллагуудад зориулсан Veritech ERP платформыг хөгжүүлэх, зах зээлд нийлүүлэх, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх зорилготойгоор Veritech ХХК нь 2010 онд үүсгэн байгуулагдсан.


Дэлгэрэнгүй

Хүний нөөц

Veritech ERP платформыг өндөр мэргэжлийн хөгжүүлэгчид болон бусад салбарын шилдэг мэргэжилтнүүд хамтран боловсруулж хөгжүүлж байна. Залуу боловсон хүчнүүдэд үүд хаалга нээлттэй.


Дэлгэрэнгүй
Буцах