VERITECH ERP
Бизнесийн нэгдсэн платформ

Хамгийн сүүлийн үеийн технологи дээр суурилан хийгдсэн Veritech ERP платформ нь таны бизнесийн удирдлагын чухал хэрэгсэл, бодит үр дүн байх болно.

Veritech ERP үндсэн системүүд

Өөр хоорондоо нягт уялдаатай Бизнесийн удирдлагын олон төрлийн системүүдээс та өөрийн хэрэгцээ шаардлагадаа тохируулан авч ашиглаарай. Бүх системийг нэг дор биш танай байгууллагад тулгамдаж байгаа чиглэлээс нь эхэлж, алхам алхамаар өргөжүүлэн ашиглах нь тохиромжтой.
  • Санхүүгийн удирдлага
  • Хүний нөөцийн удирдлага
  • Борлуулалтын удирдлага
  • Ханган нийлүүлэлтийн удирдлага
  • Оффис
  • Бүгд
Буцах